Back to Top

Bij Chantal Raas / LUNASOL

Privacybeleid

Versie 1.1

Laatst bijgewerkt op: 21/06/2022

Het kan gebeuren dat wij ons privacybeleid en cookiebeleid, uitbreiden of wijzigen. Daarom is het steeds goed om regelmatig deze pagina’s te bezoeken. Aan de hand van het versienummer en datum bovenaan kan u zien of u up-to-date bent en of het al dan niet nodig is om alles om alles terug na te lezen.

Wie zijn we

Ik ben Chantal Raas en mijn spirituele roepnaam is LUNASOL en ben de bedrijfsleider.

Mijn vennootschapsbenaming is: RAAS Chantal Edelweiss

Mijn website adres is: https://www.spirituele-ontspanning.be/

Ik ben op het volgend adres schriftelijk en op afspraak te bereiken:

Zandvlietse Dorpstraat 90 A

2040 Zandvliet

België

Mijn persoonlijke GMS nummer: 0494/38.67.75

Mijn ondernemers/BTW nummer: BE 0755700670

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en het soort browser en herkomst van land en stad. Dit om spam opsporing te helpen.

Contactformulieren

Al de gegevens die u ons doorgeeft via het contactformulier op deze website, worden ons via een e-mail plug-in doorgezonden naar ons e-mail adres. Dit om u te kunnen antwoorden en verder van dienst te zijn. Uw ingevulde gegevens worden nooit voor marketing doeleinden van derden gebruikt. De door uzelf doorgegeven gegevens worden enkel gebruikt ter communicatie voor het maken van afspraken en om u te kunnen antwoorden of te informeren. We houden deze gegevens dan ook enkel bij tot u zelf beslist om deze te laten verwijderen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

Ik maak geboortehorscopen op aanvraag. Hiervoor vraag ik de opdrachtgever om bepaalde gegevens zodat ik deze aanvraag zo nauwkeurig mogelijk kan uitvoeren. Hiervoor doe ik bepaalde astrologische/spirituele onderzoeken met de doorgegeven gegevens. Bij uw aanvraag geeft u mij dan ook automatisch de toestemming om op onderzoek te gaan naar uw spirituele situaties. Deze gebruikersdata wordt dan ook enkel gebruikt voor het doel waarvoor je mij opdracht geeft. Uitraard worden uw persoonlijke gegevens voor niets of niemand anders gebruikt of doorgegeven. Deze gegevens blijven dan ook van mijn kant uit privé.

Betreft onze gesprekken

Al onze persoonlijke gesprekken blijven privé en vertrouwelijk behandeld. Tenzij in een kader van wettelijke verplichtingen/opvraging, zal ik nooit gegevens of data doorgeven aan derden.

Uw rechten

  • Indien u een account bezit op deze site of je hebt reacties achter gelaten al dan niet via een review, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt.
  • U kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben, aanpassen of verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiliging-doeleinden.
  • U heb het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken.
  • Indien bepaalde gegevens verwerkingen plaatsvinden aan de hand van een toestemming die u geeft, heeft u ten allen tijde het recht die toestemming terug in te trekken. Een eventuele intrekking van zo’n toestemming kan gevolgen hebben op onze toekomstige dienstverlening aan u.
  • Indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de privacy wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy commissie.

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Uw aan ons bezorgde teksten en contact-gegevens worden bij ons opgeslagen op onze computer(s) en hiervan wordt regelmatig een back-up (kopie) genomen op externe opslag.

Welke data-lek procedures die we geïmplementeerd hebben

Onze computers zijn uiteraard beschermd met een anti-virus, anti-malware, anti-rogueware en anti-spyware beveiliging zodat de kans op een data-lek kleiner is. Onze computers worden uiteraard beveiligd met een paswoord en of pincode. Onze online activiteiten hebben indien van toepassing en waar we dit nodig achten een tweestapsverificatie beveiliging.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij beschikken over de mogelijkheid om website statistieken te bekijken. Deze gegevens gebruiken we uiteraard enkel om onze website te kunnen verbeteren waar nodig.

Deze data verkrijgen we via o.a. Google Analytics.

Ja hoor, ook deze website maakt gebruik van cookies voor de goede werking. Bij het verder bezoeken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.  Lees hier ons Cookiebeleid